ENDÜSTRİ DESTEKLİ OTURUMLAR

25 Aralık 2020
16:00-16:30

Abbott Uydu Sempozyumu
Improving The Molecular Diagnostic Test Journey: Discover How Alinity M Can Transform Your Molecular Lab

Moderator : Gülşen Hasçelik
Speaker : Jens Dhein, Scientific Director- Europe, Middle East, Africa, Abbott Molecular

25 Aralık 2020
19:00-20:00

Roche Uydu Sempozyumu
COVID-19 Pandemisinde Testlerde Yenilikler ve Hastalık Yönetiminde Güncel Konular

Oturum Başkanı : Kenan Midilli
Konuşmacılar : Mert Kuşkucu ve Neşe Demirtürk

25 Aralık 2020
21:45-22:30

Bioeksen Uydu Sempozyumu
SARS-CoV-2 ve yeni varyant VOC-202012/01’nin PCR ile Tespitinde Tasarım ve Üretim Sürecindeki Son Gelişmeler

Moderatör : Derya Mutlu
Konuşmacı : Mustafa Kolukırık

26 Aralık 2020
12:00-12:45

Terra Uydu Sempozyumu
Gerçek Zamanlı Moleküler Epidemiyoloji: Hızlı Suş Tiplendirme ve Salgın Analizleri

Oturum Başkanı : Bülent Bozdoğan
Konuşmacı : Özge Kaya

26 Aralık 2020
13:00-14:00

BD Uydu Sempozyumu
Sars-Cov-2 RT-PCR ve Hızlı Antijen Test Sonuçlarının Enfektivite ile Korelasyonu

Oturum Başkanı: Arzu Sayıner
Konuşmacı: Ana Alonso, BD Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Mikrobiyoloji ve Moleküler Aplikasyon Müdürü

26 Aralık 2020
14:15-15:30

KLİMUD OTURUMU
Sendrom Temelli Hızlı Nükleik Asit Testlerinin Mikrobiyolojik Tanı Laboratuvarında Kullanımı

Oturum Başkanları: Neriman Aydın, İlknur Kaleli
Sendrom temelli hızlı nükleik asit testlerinin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında akılcı kullanımı
Melda Özdamar
Solunum yolu enfeksiyonları mikrobiyolojik tanısında hızlı moleküler testlerin kullanımı
Yusuf Yakupoğulları
Syndromic approach to infection disease, comprehensive solution- effect on clinical decision of rapid diagnosis of COVID 19
Basel Salama

26 Aralık 2020
21:45-22:30

Mikrobiyolojik Tanıda Yüksek Multiplex Kapasiteli Yeni Teknolojiler: Klinik ve Ekonomik Faydaları

Moderatör : Fadile Zeyrek Yıldız
Konuşmacı : Amin Belal, Regional Manager, EMEA Genmark Diagnostics

27 Aralık 2020
12:50-13:50

Qiagen Uydu Sempozyumu

Moderatör: Arzu Sayıner
QIAGEN support for the fight against COVID-19
Davide Manissero
VP, Head of Medical Affairs, Chief Medical Officer -Infection and Immune Diagnostics- QIAGEN
QuantiFERON with the COVID-19 impact
João Lacerda
Market Development Manager Middle East QuantiFERON®- QIAGEN

27 Aralık 2020
14:00-15:00

ADTS OTURUMU
Özel Direnç Fenotiplerinin Belirlenmesinde Otomatize Sistemler

Oturum Başkanları: Deniz Gür, Nilay Çöplü
Karbapenem antibiyotiklere duyarlılığın saptanmasında otomatize sistemlerin kullanımı-kolaylık ve sınırlamaları
Pınar Sağıroğlu
Advanced expert sistemin terapötik değerlendirmede klinik karara etkileri ve doğrulama testleri
Yavuz Barbaros, BioMérieux Diagnostik