BİLİMSEL PROGRAM


  SALON A SALON B
12:00-12:30

AÇILIŞ OTURUMU

Barış Otlu
TMC Başkanı
Selda Erensoy
KLİMUD Başkanı
Gülşen Hasçelik
AMD Başkanı
12:30-13:00

Açılış Konuşması
Türkiye'de COVID-19 Pandemi Süreci
Emine Alp Meşe, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı

13:00-14:00

Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay Oturumu
Türkiye’de COVID-19’un Laboratuvar Tanısı ve İlaç Araştırmaları

Oturum Başkanları: Selda Erensoy, Barış Otlu
COVID-19'un laboratuvar tanısında güncel durum
Gülay Korukluoğlu
COVID-19 ilaç araştırmaları: Türkiye hangi aşamada?
Mehmet Altay Ünal

 

14:00-14:30 Stant Alanı Ziyareti
14:30-15:30

TMC-KKTC MİKROBİYOLOJİ PLATFORMU OTURUMU
Bilimsel Verilerle K.K.T.C.’de COVID-19 Pandemisi

Oturum Başkanları: Tevhide Ziver Sarp, Ender Volkan Çınar
K.K.T.C.’de COVID-19 deneyimi: ilk vakadan günümüze
Buket Baddal
Salgın kontrolü ve izlenmesinde matematiksel modellemenin rolü
Evren Hınçal
Yapay zeka ve COVID-19 uygulamaları
Dilber Uzun Özşahin

SÖZEL BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU-1

Oturum Başkanları: Duygu Fındık, Rukiye Berkem, Selçuk Kılıç, Murat Aral
SS-001 ile SS-023 ( SS-023 dahil ) arasındaki bildiriler tartışılacaktır.
15:30-16:00 Stant Alanı Ziyareti
16:00-16:30

Abbott Uydu Sempozyumu
Improving The Molecular Diagnostic Test Journey: Discover How Alinity M Can Transform Your Molecular Lab

Moderator : Gülşen Hasçelik
Speaker : Jens Dhein, Scientific Director- Europe, Middle East, Africa, Abbott Molecular
16:30-17:30

KLİMUD OTURUMU
COVID 19 Pandemisinde Tanı Yöntemlerinin Akılcı Kullanımı

Oturum Başkanları: Burçin Şener, Tekin Karslıgil
Ulusal modeller; en başarılı ve en başarısız stratejiler
Dilek Çolak
Uluslararası kuruluşlar neler önerdi?
Kenan Midilli
Türkiye’de salgının tanısal stratejisinde yapılanlar, yapılması gerekenler
Alper Akçalı

SÖZEL BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU-2

Oturum Başkanları : Betigül Öngen, Nuran Esen, Nürver Ülger, Mehmet Demirci
SS-024 ile SS-046 ( SS-046 dahil ) arasındaki bildiriler tartışılacaktır.
17:30-18:00 Stant Alanı Ziyareti
18:00-19:00

TMC VİROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
COVID-19 ile İlgili Son Gelişmeler; COVID-19 Sıcak Başlıklar

Oturum Başkanları: Gülendam Bozdayı, M. Ali Öktem
SARS-CoV-2 Nereye Evriliyor?
Aycan Gündoğdu
COVID-19 İmmünopatogenezi
Işıl Fidan
Enfeksiyon Bağışıklığı ve COVID-19 Aşıları
Hakan Abacıoğlu
 
19:00-20:00

Roche Uydu Sempozyumu
COVID-19 Pandemisinde Testlerde Yenilikler ve Hastalık Yönetiminde Güncel Konular

Oturum Başkanı : Kenan Midilli
Konuşmacılar : Mert Kuşkucu ve Neşe Demirtürk
20:00-20:30 Stant Alanı Ziyareti
20:30-21:30

TMC Oturumu
Panel: Aşı Teknolojileri ve COVID-19 Aşıları

Oturum Başkanı : Serhat Ünal, Candan Çiçek
Vektör Temelli ve İnaktif Aşılar
Aykut Özdarendeli
Nükleik Asit Temelli Aşılar
Mayda Gürsel
 
21:30-21:45 Stant Alanı Ziyareti
21:45-22:30

Bioeksen Uydu Sempozyumu
SARS-CoV-2 ve yeni varyant VOC-202012/01’nin PCR ile Tespitinde Tasarım ve Üretim Sürecindeki Son Gelişmeler

Moderatör : Derya Mutlu
Konuşmacı : Mustafa Kolukırık

  SALON A SALON B
12:00-12:45

Terra Uydu Sempozyumu
Gerçek Zamanlı Moleküler Epidemiyoloji: Hızlı Suş Tiplendirme ve Salgın Analizleri

Oturum Başkanı : Bülent Bozdoğan
Konuşmacı : Özge Kaya
12:45-13:00 Stant Alanı Ziyareti
13:00-14:00

BD Uydu Sempozyumu
Sars-Cov-2 RT-PCR ve Hızlı Antijen Test Sonuçlarının Enfektivite ile Korelasyonu

Oturum Başkanı: Arzu Sayıner
Konuşmacı: Ana Alonso, BD Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Mikrobiyoloji ve Moleküler Aplikasyon Müdürü
14:00-14:15 Stant Alanı Ziyareti
14:15-15:30

KLİMUD Oturumu
Sendrom Temelli Hızlı Nükleik Asit Testlerinin Mikrobiyolojik Tanı Laboratuvarında Kullanımı

Oturum Başkanları: Neriman Aydın, İlknur Kaleli
Sendrom temelli hızlı nükleik asit testlerinin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında akılcı kullanımı
Melda Özdamar
Solunum yolu enfeksiyonları mikrobiyolojik tanısında hızlı moleküler testlerin kullanımı
Yusuf Yakupoğulları
Syndromic approach to infection disease, comprehensive solution- effect on clinical decision of rapid diagnosis of COVID 19
Basel Salama
15:30-15:45 Stant Alanı Ziyareti
15:45-16:45

TMC GENÇ BİLİM İNSANLARI KOMİSYONU OTURUMU
Pandemiye Doğan Genç Mikrobiyologlar

Oturum Başkanları: Nezahat Gürler, Çiğdem Kayacan
TMC GençBil çatısı altında genç mikrobiyologlar
Tuğçe Ünalan-Altıntop
İnternet çağında pandemi: Mitler ve gerçekler
Selay Demirci-Duarte
COVID-19 pandemisi ile evrilen mikrobiyoloji eğitimi
Okan Aydoğan

SÖZEL BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU-3

Oturum Başkanları : Selin Nar Ötgün, Erdal Özbek, Hüseyin Güdücüoğlu, Cemile Sönmez
SS-047 ile SS-074 ( SS-074 dahil ) arasındaki bildiriler tartışılacaktır.
16:45-17:45

TMC TEK SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Tek Sağlık Döngüsünde COVID-19

Oturum Başkanı: Hakan Yardımcı, Selçuk Kılıç
Türler arasında COVID-19 yolculuğu
Gürhan Çiftçioğlu
SARS-CoV-2’nin kaynağı, ara konağı ve olağan şüpheliler
Mehmet Ali Öktem
COVID-19 çalışmaları için ideal hayvan modelleri
Osman Yılmaz

SÖZEL BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU-4

Oturum Başkanları : Melek Demir, Meral Sağıroğlu, Yeşim Soyer, Asuman Birinci, Süleyha Hilmioğlu Polat
SS-075 ile SS-096 ( SS-096 dahil ) arasındaki bildiriler tartışılacaktır.
17:45-18:15 Stant Alanı Ziyareti
18:15-19:00

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OTURUMU
Konferans: CRISPR/CAS ve Yeni Nesil Genom Düzenleme

Oturum Başkanı: Mithat Bozdayı
Konuşmacı : Tanıl Kocagöz
 
19:00-20:15

TMC ADST ve KLİMUD ADSI ÇALIŞMA GRUPLARI ORTAK OTURUMU
Antimikrobiyal Direnç ve Pandemi Süreci

Oturum Başkanları: Ceren Karahan, Şöhret Aydemir
Tartışmacılar: Güner Söyletir, Deniz Gür, Zeynep Gülay
Ceasar 2019 verileri
Serap Süzük Yıldız
Pandemi sürecinde antimikrobiyal direnç cephesinde yeni bir şey var mı?
Ufuk Hasdemir, Gülşen Altınkanat Gelmez
 
20:15-20:45 Stant Alanı Ziyareti
20:45-21:30

DAS KONFERANSI
Covid-19 Pandemisinde Dezenfeksiyon, Antisepsi Sterilizasyon Uygulamaları: Eğrisi Doğrusu

Moderatör: Duygu Perçin Renders
Konuşmacı : Dilek Yeşim Metin
 
21:30-21:45 Stant Alanı Ziyareti
21:45-22:30

Seres Diagnostik Uydu Sempozyumu
Mikrobiyolojik Tanıda Yüksek Multiplex Kapasiteli Yeni Teknolojiler: Klinik ve Ekonomik Faydaları

Moderatör : Fadile Yıldız Zeyrek
Konuşmacı : Amin Belal, Regional Manager, EMEA Genmark Diagnostics

  SALON A SALON B
11:45-12:45

TMC MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
COVID-19 Salgınının Tüberküloz Kontrolü Üzerindeki Etkisi

Oturum Başkanları: Gönül Aslan, Ali Albay
Tüberkülozun tanı, tedavi ve takibinde pandeminin etkisi
Suha Özkan
Pandemiden tüberküloz laboratuvarları nasıl etkilendi?
Ahmet Arslantürk
Pandemi sürecinde tüberküloz kontrolü ve eliminasyon hedeflerinin aksamaması için alınacak önlemler
Şeref Özkara
 
12:45-12:50 Stant Alanı Ziyareti
12:50-13:50

Qiagen Uydu Sempozyumu

Moderatör: Arzu Sayıner
QIAGEN support for the fight against COVID-19
Davide Manissero
VP, Head of Medical Affairs, Chief Medical Officer -Infection and Immune Diagnostics- QIAGEN
QuantiFERON with the COVID-19 impact
João Lacerda
Market Development Manager Middle East QuantiFERON®- QIAGEN
13:50-14:00 Stant Alanı Ziyareti
14:00-15:00

ADTS OTURUMU
Özel Direnç Fenotiplerinin Belirlenmesinde Otomatize Sistemler

Oturum Başkanları: Deniz Gür, Nilay Çöplü
Karbapenem antibiyotiklere duyarlılığın saptanmasında otomatize sistemlerin kullanımı-kolaylık ve sınırlamaları
Pınar Sağıroğlu
Advanced expert sistemin terapötik değerlendirmede klinik karara etkileri ve doğrulama testleri
Yavuz Barbaros, BioMérieux Diagnostik
15:00-15:30 Stant Alanı Ziyareti
15:30-17:00

TMC MİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
COVID-19 Hastalarında Mantar Enfeksiyonları

Oturum Başkanları: Mine Doluca Dereli, A. Nedret Koç
COVID-19 Olgularında küf enfeksiyonları
Beyza Ener
COVID-19 Olgularında ko-enfeksiyon etkeni olarak Candida spp.
Sevtap Arıkan Akdağlı
COVID-19 Olgularında candida dışı maya enfeksiyonları
Ayşe Kalkancı
COVID-19 Olgularında Pneumocystis jirovecii enfeksiyonları
A. Nedret Koç

SÖZEL BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU-5

Oturum Başkanları : Meltem Yalınay, Nuri Özkütük, Cengiz Çavuşoğlu, Yusuf Özbel
SS-097 ile SS-124 ( SS-124 dahil ) arasındaki bildiriler tartışılacaktır.
17:00-18:00

TMC MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Salgınların Yönetiminde Moleküler Epidemiyolojinin Önemi

Oturum Başkanları: Rıza Durmaz, Özgen Eser
Bakteri kaynaklı salgınların yönetiminde moleküler epidemiyolojinin önemi
Özgen Eser
Viral kaynaklı salgınların yönetiminde moleküler epidemiyolojinin önemi
Mert Kuşkucu

SÖZEL BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU-6

Oturum Başkanları : Gülden Çelik, Sinem Akçalı, Mustafa Altındiş, Sevim Meşe
SS-125 ile SS-142 ( SS-142 dahil ) arasındaki bildiriler tartışılacaktır.
18:00-18:30 Stant Alanı Ziyareti
18:30-19:30

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OTURUMU
Mikrobiyolojide Yeni Ufuklar ve Kliniğe Yansıması

Oturum Başkanları: Firdevs Aktaş, Gülşen Hasçelik
MALDI TOF-MS‘de bugün ve gelecek
Banu Sancak
Yeni teknolojiler
Füsun Can
Yeniliklerin kliniğe yansıması
Önder Ergönül
 
19:30-20:30

TMC PARAZİTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
CRISPR Gen Teknolojisinin Paraziter Hastalıklarda Kullanımı

Oturum Başkanları: Metin Korkmaz, Yakut Akyön Yılmaz
CRISPR-Cas9: Apikompleksalarda bilinmeyene yolculuk
Fatma Irvasa Bilgiç
Vektör Kaynaklı Enfeksiyonların Kontrolünde Yeni Gen Düzenleme Tekniği; ‘’Crispr-Cas9’’
Eylem Akdur Öztürk
CRISPR gen teknolojisinin kullanımı helmintik enfeksiyonlarin kontrolünde ve araştırmalarında yeni bir araç: CRISPR-Cas9
Serra Örsten
 
20:30-21:15

KLİMUD KONFERANS
Pandemi X : Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarları Hazır mı?

Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Faruk Aydın
Konuşmacı: Berrin Esen
 
21:15-21:30 Stant Alanı Ziyareti
21:30-22:00

KAPANIŞ OTURUMU
Sempozyumun Değerlendirilmesi
Sözel ve Poster Bildiri Ödüllerinin Açıklanması

Oturum Başkanı: Mustafa Özyurt, TMC Genel Sekreteri
Katılımcılar: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri